Περιγραφή

Το σετ περιλαμβάνει 10 χτενάκια – σκάλες μαγνητικά μαζί με την θήκη τους για μηχανές κουρέματος WAHL και GAMMA

  1. 1,5mm
  2. 3mm
  3. 4,5mm
  4. 6mm
  5. 10mm
  6. 13mm
  7. 16mm
  8. 19mm
  9. 22mm
  10. 25mm