Περιγραφή

Πλαστική  χτένα  διαμόρφωσης  κουρέματος τελικού  αποτελέσματος .