Περιγραφή

Το σετ περιλαμβάνει 10 χτενάκια για μηχανές κουρέματος WAHL και GAMMA   διαστάσεων:

  1. 1,5mm
  2. 3mm
  3. 4,5mm
  4. 6mm
  5. 10mm
  6. 13mm
  7. 16mm
  8. 19mm
  9. 22mm
  10. 25mm