Περιγραφή

Το σετ περιλαμβάνει 8 χτενάκια για μηχανές κουρέματος WAHL και GAMMA  διαστάσεων:

  1. 1,5mm
  2. 3mm
  3. 4,5mm
  4. 6mm
  5. 10mm
  6. 13mm
  7. 19mm
  8. 25mm