Η ακύρωση της παραγγελίας είναι εφικτή σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν έχουν αποχωρήσει απο το κατάστημα μας προς τον προορισμό του πελάτη και γίνετε πλήρη επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση που τα προϊόντα έχουν αποχωρήσει από το κατάστημα μας τότε θεωρείται ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (διαβάστε παρακάτω την πολιτική επιστροφή). Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση που έχουν ολοκληρωθεί υπηρεσίες όπως εκτύπωση διαφημιστκού αυτοκόλλητου η τοποθέτηση του σε κάποιο προϊόν ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ πλήρη επιστροφή χρημάτων και η εταιρεία μας κρατάει το ποσό που είναι ίσο με το κόστος της εκτύπωσης και τοποθέτησης αυτού.

Σε κάθε περίπτωση που τα προϊόντα έχουν αποχωρήσει από το κατάστημα μας προς τον προορισμό του πελάτη και ο πελάτης θέλει να τα επιστρέψει ισχύουν τα παρακάτω:

Η επιστροφή πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά την αποστολή των προϊόντων απο το κατάστημα μας.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ μόνο να πάρετε αλλα προϊόντα ίσης αξίας και να σταλούν στον πελάτη ξανά με δικά του έξοδα αποστολής. Τα προϊόντα που θα αποσταλούν προς επιστροφή προς το κατάστημα μας θα υπάρξει αξιολόγηση – έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων και μόνο σε περίπτωση που το προϊόν είναι στην ίδια κατάσταση με την κατάσταση που το κατάστημα μας το έστειλε (και θεωρούνται καινούργια και σε κατάσταση για πώληση) θα αποστέλλονται τα νέα προιοντα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν βρισκονται στην ίδια κατάσταση που τα στείλαμε θα θεωρούνται μεταχειρισμένα και η αντικατάσταση θα γίνεται μόνο με συνενόηση με τον πελάτη.
Επιστροφή χρημάτων / προϊόντων δεν γίνετε σε προϊόντα που αφορούν διαφημιστικά αυτοκόλλητα – λογότυπα.

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα αλλιώς  θεωρείται ότι το ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση.

Εγγυησείς

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, όπου αυτό προβλέπεται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία. Το έντυπο της εγγύησης, εφόσον παρέχεται, περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

  • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
  • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
  • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή